Woord van de voorzitter

Paul De fauw

Verder groeien in energieoplossingen en hernieuwbare energie

Download
Woord van de voorzitter.jpeg
JPG Image 447.0 KB

Interview met de CEO

Grégoire Dallemagne

We helpen onze klanten hun ecologische voetafdruk te verkleinen

Download
Interview met de CEO.pdf
Adobe Acrobat Document 769.4 KB

Samenstelling van de raad van bestuur

Eind december 2017, bestaat de raad van bestuur van EDF Luminus uit 12 bestuurders:

  • vijf voorgedragen door Belgische aandeelhouders
  • zeven voorgedragen door de EDF Groep

De voorzitter van de raad is Paul De fauw.

Download de samenstelling van de raad van bestuur

Download
Samenstelling Raad van Bestuur-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 101.9 KB

Vier Belgische aandeelhouders bezitten 31,4% van het kapitaal

Aandeelhouderspercentage (%) :


Bron: EDF Luminus.

Bestuur: regelmatige vergaderingen van bestuursorganen

9 vergaderingen van de raad van bestuur in 2017

De raad van bestuur bepaalt het beleid en de algemene strategie van het bedrijf en houdt toezicht op het operationeel beheer. De raad delegeert het dagelijks bestuur aan het uitvoerend comité. In 2017 waren er 9 vergaderingen. Meer informatie over de samenstelling van het directiecomité.

 

9 vergaderingen van de drie gespecialiseerde comités

De raad van bestuur heeft drie speciale comités opgericht om zijn taken tot een goed einde te brengen. De leden van de comités zijn bestuurders die door de raad van bestuur zijn gekozen. Elk comité komt minstens tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het nodig is in het belang van het bedrijf.

 

De comités:

  • Het strategisch comité evalueert het strategisch plan van het bedrijf (bv. investeringsprojecten of overnames) en geeft advies over de te volgen richtlijnen. Het comité is twee keer bijeengekomen in 2017.
  • Het comité voor audit en risicobeheersing controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven. Het doet aanbevelingen in verband met de boekhouding, de controle van de rekeningen en het budget en de kwaliteit van de interne controle. Het comité formuleert ook aanbevelingen voor het beleid in verband met grote financiële of operationele risico’s. Dit comité is vier keer bijeengekomen in 2017.
  • Het benoemings- en vergoedingscomité onderzoekt het verloningsbeleid van het bedrijf en volgt vooral de benoemingen, prestaties en verloning van de leden van het uitvoerend comité op. Het comité is drie keer bijeengekomen in 2017.


De EDF Luminus Groep vandaag

Dochterondernemingen die energieprestaties leveren

Om onze klanten een compleet assortiment aan energiediensten en -oplossingen te bieden, hebben we verschillende overnamens gedaan.

 

Tegenwoordig heeft de EDF Luminus groep bijna 2 000 mensen.


Voor meer informatie over...