Onze ethische uitdagingen

Dagelijks de regelgeving naleven en ethisch handelen is geen sinecure. Het onderwerp vergt een continue aandacht.

In 2017 bracht de actualiteit van de sector ons ertoe onze interne regels met betrekking tot integriteit aan te passen.

In 2018 vormt de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) rond de bescherming van persoonsgegevens één van onze belangrijkste operationele uitdagingen.

Onze uitzonderlijke maatschappelijke rating laat zien hoezeer wij een maatschappelijk verantwoord bedrijf willen blijven.

Véronique Vansteelandt, General Counsel


Ethiek en naleving

De energiekeuzes van een land zijn strategisch: ze hebben een invloed op de energie-onafhankelijkheid van het land, het concurrentievermogen van bedrijven, de koopkracht van de mensen, de milieukwaliteit, het welzijn en de veiligheid van bevolking, enz. Deze keuzes genereren wettelijke, sociale, technische en ecologische verplichtingen ten aanzien van de energieproducenten/-leveranciers. Deze reglementaire verplichtingen evolueren zeer snel, omwille van de vele evoluties van de sector en de huidige energietransitie, waarbij alle actoren betrokken zijn. Conformiteit t.o.v. wet- en regelgeving in het algemeen is dan ook een specifiek aandachtspunt, zowel voor ons bedrijf als voor onze leveranciers.

Handelspraktijken

In een zodanig gereguleerde markt als de energiemarkt moeten de handelspraktijken zeer nauwlettend in het oog worden gehouden. Ze zijn belangrijk met het oog op de naleving van de wetgeving (met inbegrip van consumentenbescherming) en ze beïnvloeden de klantentevredenheid, op de korte en middellange termijn en het imago van het bedrijf. Oneerlijke praktijken kunnen leiden tot klachten* bij de administratie (FOD Economie), de regulatoren of de federale ombudsman.

 

 

* Het aantal ontvankelijke klachten is een van de criteria die door een aantal gewestelijke regulatoren in overweging worden genomen om de kwaliteit van de dienstverlening van de leveranciers te beoordelen.