Meer weten over dit GRI-rapport

GRI-rapport om rekening te houden met de verwachtingen van de stakeholders

We hebben ons eerste rapport in overeenstemming met de aanbevelingen van het GRI-initiatief (Global Reporting Initiative) gepubliceerd in 2015. Deze veeleisende norm veronderstelt dat:

  • over de behandelde onderwerpen in dialoog werd gegaan met de stakeholders, zoals beschreven in het rapport (cfr. pagina's 14-16 van het rapport van 2015, 11-13 van het rapport van 2016, en het hoofdstuk "Stakeholders" van dit online rapport);
  • elk thema dat door de stakeholders als een prioriteit wordt beschouwd, rigoureus wordt behandeld: beschrijving van de uitdagingen, en -interne processen, publicatie van stabiele kernindicatoren, rapportage van de evolutie van de resultaten, bij voorkeur over drie jaar;
  • elke indicator, indien mogelijk en relevant, kan worden vergeleken met de resultaten van de sector.

De jaarlijkse publicatie van dit rapport draagt ertoe bij dat onze maatschappelijke prestaties als “uitzonderlijk” worden beoordeeld, met een score van 85/100 in 2017, volgens Ecovadis.

 

Tot op heden blijft EDF Luminus de enige speler op de Belgische energiemarkt die blijk geeft van een dergelijke transparantie.