Aangebrachte wijzigingen in het duurzaamheidsrapport van 2017

Rapport 2017 in overeenstemming met nieuwe GRI-normen

Het duurzaamheidsrapport van 2017 van EDF Luminus streeft ernaar te voldoen aan de meest recente aanbevelingen van het Global Reporting Initiative, de 36 GRI-normen.

 

De GRI-inhoudstafel is voor een groot stuk gewijzigd om rekening te houden met de nieuwe indelingen.

 

Naast deze relatief kleine wijzigingen is ook in de rubriek "Context en uitdagingen", een tabel met de effecten on-line geplaatst. Volgens de GRI-normen moet immers voor elk prioritair thema worden bepaald wat de impact ervan is en op welke categorieën van mensen de impact zich voordoet. Dit document tracht te onderscheiden welke effecten rechtstreeks worden veroorzaakt door EDF Luminus, en welke effecten onrechtstreeks worden veroorzaakt door EDF Luminus, namelijk via een handelsrelatie.

Inhoudelijke nieuwigheden 2017

Om rekening te houden met de veranderende context, de verwachtingen van de stakeholders en de prestaties van EDF Luminus, bevat het verslag van 2017 een extra hoofdstuk en twee nieuwe indicatoren:

  • Er is een specifieke rubriek toegevoegd over onze verbintenissen ten overstaan van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
  • Er is een nieuwe indicator toegevoegd in het hoofdstuk Stakeholders, in lijn met de MVO-verbintenissen van de EDF Groep en het MVO-beleid van EDF Luminus. Deze indicator vermeldt het aantal openbare vergaderingen die op een verplichte of vrijwillige basis zijn georganiseerd om de bevolking te informeren over lopende projecten.
  • Er is een nieuwe indicator toegevoegd in het hoofdstuk "Energie-efficiëntie van de bedrijven". Daarbij wordt de verwachte jaarlijkse productie berekend van de zonnepanelen die zijn geïnstalleerd bij de klanten. Deze indicator meet de inspanning van EDF Luminus om dergelijke panelen te verkopen, installeren en zelfs financieren, naast de uitstoot die dankzij dergelijke installaties wordt bespaard.

Afgezien van deze toevoegingen en de wijzigingen in verband met de nieuwe GRI-normen, is het rapport van 2017 inhoudelijk weinig veranderd. De site rapporteert over onze acties en de evolutie van onze ethische, commerciële, financiële, ecologische en sociale resultaten gedurende drie jaar - net zoals de eerder gepubliceerde rapporten.

Het duurzaamheidsrapport 2017: 100% digitaal, op speciale website

Voor 2017 wilden we een speciale website maken, gemakkelijker toegankelijk voor iedereen via tablet of smartphone. Uit besparingsoverwegingen hebben we een bestaand platform gebruikt en dat aangepast aan de te integreren content.

 

Het huidige webformaat biedt meer flexibiliteit in vergelijking met een klassieke papieren versie of pdf-formaat. Met het aantal of de lengte van de pagina's hoeft de website geen rekening meer te houden. Hierdoor hebben we bepaalde belangrijke punten met betrekking tot de context of acties van het bedrijf wellicht beter kunnen uitleggen.

 

De structuur van het rapport is amper veranderd voor wat betreft grote hoofdstukken en behandelde thema's. Anderzijds konden binnen de langste hoofdstukken subpagina's worden aangemaakt over een specifiek onderwerp (meting van de CO2 -voetafdruk) of een specifieke actie (het nieuwe aanbod "installatie van thuisbatterijen").

 

In sommige gevallen moesten we punten die in eerdere rapporten waren ontwikkeld opnieuw integreren, zodat het als autonoom rapport kan worden gelezen (met name het materialiteitsrooster van 2015).

 

Om de structuur van de site te vereenvoudigen, hebben we de twee hoofdstukken "Residentiële klanten" en "Zakelijke klanten" van het rapport van 2016 samengebracht in één hoofdstuk: "Klantentevredenheid".


Wijzigingen aangebracht in het rapport 2017 na publicatie

Enkele wijzigingen werden aangebracht in het rapport 2017 na publicatie:

- De legende van de laatste foto over de coöperatie werd aangepast;

- Het proces voor de constructie van een windmolen werd geüpdatet.