Competentieontwikkeling

De uitdaging

Onze onderneming moet niet alleen haar competenties in haar traditionele activiteiten onderhouden maar ook nieuwe competenties ontwikkelen binnen de toekomstgerichte- en groei domeinen van de onderneming. Dat veronderstelt de identificatie van de sleutelfuncties en -profielen, het aantrekken van nieuw talent en het motiveren en behouden van de meest performante werknemers.

Opvallend feit : een transversaal "People Forum"

In 2017 heeft de oprichting van het People Forum bijgedragen naar een betere interne mobiliteit van de kaderleden door transversaal de meest geschikte opportuniteiten en profielen te identificeren, alsook de contraproductiviteit en de collectieve verbetertrajecten. Dit intern orgaan binnen EDF Luminus is uit 9 vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en 5 leden van de HR-afdeling samengesteld.

 

De indicatoren

 

Opleidingsuren vergeleken met het totale aantal gewerkte uren (%)

Bron: Sociale balansen 2015-2017.

Het aantal opleidingsuren kent een lichte daling. Het aantal opleidingsuren per werknemer blijft hoog (meer dan 30 uur per jaar).

In het bijzonder door de invoering van het project "Power to You" werden duizenden uren gemobiliseerd opdat de betrokken werknemers konden nadenken over de organisatie van het werk in hun team.


Interne promotiegraad blijft hoog: 57%

Bij EDF Luminus verschijnen de meeste vacatures gedurende twee weken op het intranet van de onderneming voordat ze buiten het bedrijf worden bekendgemaakt.

De leidinggevende van een werknemer die voor een vacature wordt geselecteerd, mag zich niet verzetten tegen deze selectie. Alleen overgangsperiodes van maximaal drie maanden kunnen worden besproken. 

 

Dit beleid, alsmede het individuele opleidingsplan dat jaarlijks met de directe manager wordt besproken, draagt bij tot een hoge graad van interne promotie.

 

In 2017 werd 57% van de bekendgemaakte en ingevulde vacatures ingevuld door interne medewerkers. 41 personen hebben zich kunnen ontwikkelen door van functie te veranderen. 

Internationale opportuniteiten: 7 kaderleden met een opdracht in het buitenland

Als filiaal van een internationale energiemarktleider kan EDF Luminus zijn personeel carrièremogelijkheden buiten België aanbieden.

 

In 2017 hadden zeven kaderleden van EDF Luminus een opdracht in het buitenland, als expat binnen de Groep EDF, met name in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Thailand.

  

Eind december 2017 bedroeg het gemiddelde aantal expats die voor EDF Luminus werkten 4 personen.


Voor meer informatie over ...