Gezondheid en veiligheid

De uitdagingen

De vermindering van de risico’s die verbonden zijn aan de werkomgeving of het individueel gedrag, is een prioriteit om de veiligheid en gezondheid van het personeel te vrijwaren.

 

Professionele activiteiten vormen tegelijk een troef en een risico voor de gezondheid.  De beroepsrisico’s voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel variëren naargelang van het uitgeoefende vak. De risico’s zijn niet dezelfde in een industriële, administratieve of commerciële omgeving. 

De processen

Sinds 2010 heeft EDF Luminus een geïntegreerd beheersysteem voor gezondheid, veiligheid en milieu.

 

Voor alle werkplaatsen en het merendeel van de professionele taken werd een risicoanalyse uitgevoerd. De oorzaken van elk ongeval of bijna ongeval worden minutieus geanalyseerd om de materiële oorzaken geleidelijk aan te elimineren en de oorzaken van culturele aard te beperken (gebrekkige kennis van de regels, onachtzaamheid, enz.).

 

EDF Luminus NV heeft sinds juni 2013 het OHSAS 18 001 certificaat. Deze certificering veronderstelt een continue verbetering en systematische rapportering van een aantal indicatoren.

Opvallend feit: 0 arbeidsongevallen met werkverlet

In 2017 had EDF Luminus N.V. geen arbeidsongevallen met werkverlet* bij het interne personeel. Dit is het resultaat van een voortdurende inspanning van iedereen om zowel op het werk als buiten het werk van veiligheid een topprioriteit te maken.

 

Voor Philip Volckaert, Director Health, Safety, Environment & Real Estate Management, "is de rol van het management cruciaal. De resultaten omtrent veiligheid zijn het eerste onderwerp op de agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur. De frequentiegraad van de ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, wordt meegenomen in de berekening van de bonus van het directiecomité en een deel van de kaderleden. Iedereen voelt zich dus aangemoedigd om al het nodige te doen om ongelukken te voorkomen." 

 

*ongeval met werkverlet van meer dan een dag

De indicatoren

 

Frequentiegraad van ongevallen

met werkverlet

De frequentiegraad is het aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, per miljoen gepresteerde uren.

  Globale ernstgraad van ongevallen met werkverlet

De globale ernstgraad is het aantal “verloren“ werkdagen als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gepresteerde uren.

 


Bron: EDF Luminus.

In 2017 had EDF Luminus geen arbeidsongevallen met werkverlet. De frequentiegraad en de ernstgraad zijn dus voor het derde jaar op rij: 0. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de frequentiegraad in de Belgische energiesector 3,6 en de ernstgraad 0,93.

 

Wat de onderaannemers betreft werden 2 ongevallen met werkverlet geregistreerd, wat resulteert in een frequentiegraad van 3,3 ten opzichte van 1,4 in 2016. Beide ongevallen vonden plaats bij de constructie van windturbines op de sites van Floreffe en Dessel. De eerste betreft een verstuikte knie, het tweede een duimblessure bij het installeren van een afsluiting. In totaal gaat het om 4 dagen werkverlet, dus een lage ernstgraad. Naar aanleiding van deze ongevallen was er in oktober 2017 een vergadering tussen de dienst Windprojecten en de dienst Gezondheid en Veiligheid van EDF Luminus, en de onderaannemers van deze projecten om de veiligheid op de sites in kwestie te bespreken. 

Sterke stijging opleidingsuren in veiligheid

In 2017 bedraagt het totaal aantal uren dat werd besteed aan veiligheid 7 039 uur (of een stijging van 26%, ten opzichte van 5 579 uur in 2016).

 

Deze stijging is voornamelijk te danken aan het toenemende aantal trainingen dat door managers wordt gegeven tijdens hun teamvergaderingen. In 2017 vertegenwoordigen deze bewustmakingsacties rond gezondheid, veiligheid en milieu 3 065 uur ten opzichte van 1 321 uur in 2016.


Voor meer informatie over...