Personeelscijfers

Personeelsbestand EDF Luminus kent lichte daling

Het personeelsbestand van EDF Luminus daalt (-3,5%) als gevolg van maatregelen die werden  genomen in het kader van kostenbesparing. Het aantal aanwervingen is gedaald (-27%) terwijl het aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten stijgt (+52%), in het bijzonder vanwege:

  • de pensionering van verschillende werknemers die zijn ingegaan op een vervroegde uitstapregeling en dit sinds enkele jaren;
  • het ontslag van verschillende werknemers in afdelingen waar de structurele kosten sterk moesten verminderen. Outplacement werd opgezet om ze te helpen bij het vinden van een nieuwe job.
  Personeelsbeweging          

Het totale aantal werknemers omvat de deeltijdse contracten en contracten van bepaalde duur, evenals oud-statutaire medewerkers die ingegaan zijn op de in 2013 onderhandelde vervroegde uitstapregeling, betaald door EDF Luminus.

Bron: Sociale balansen 2015-2017. 

Personeelsbestand van de EDF Luminus Groep stijgt

In 2017 groeide het personeelsbestand van de dochterondernemingen van de Groep die zich toeleggen op energiediensten, wat de dynamiek binnen deze sector weerspiegelt.

 

Met name ATS en Dauvister zagen hun personeelsbestand toenemen met respectievelijk 13% en 23%, terwijl EDF Luminus Solutions, gespecialiseerd in energieprestatiecontacten, met 59% groeide.

 

In totaal kent het personeelsbestand van de Groep een stijging van 16%, nieuwe aanwervingen inbegrepen.

Grotendeels contracten van onbepaalde duur (95%)

Het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur blijft laag (2,37% van het totaal).

Het aantal personen dat is tewerkgesteld als uitzendkracht is stabiel (2,53% tegenover 2,88% vorig jaar). 

  Contracttypes (%)                     

Bron: Sociale balansen 2015-2017.

19% van het personeel werkt deeltijds

In 2017 bedraagt het percentage deeltijdse werknemers, op vrijwillige of contractuele basis, 19% van het totale personeelsbestand.

 

De mannen vertegenwoordigen 18% van het deeltijds personeel, vorig jaar was dat nog 13%. Het aantal deeltijdse werknemers kent inderdaad een lichte daling bij de vrouwen (-5%) en een stijging bij de mannen (+43%).

  

Vermeldenswaardig is dat bijna alle (96,4%) mannelijke personeelsleden al het wettelijk toegestane  vaderschapsverlof (10 dagen) opnemen.

 

Deeltijdse werknemers op 31 december, op contractuele en vrijwillige basis

                      

Bron: EDF Luminus.