Levenskwaliteit op het werk

De uitdagingen

Het welzijn op het werk heeft rechtstreeks invloed op de motivatie, de prestaties en het innovatievermogen van het personeel. Het is dan ook een belangrijk aandachtspunt geworden voor bedrijven die werknemers willen aantrekken die zich ten volle willen ontplooien.

Opvallende feiten

Voor het 6de jaar op rij behoren we tot de Belgische Top Employers

Het Top Employer-certificaat wordt jaarlijks uitgereikt aan een beperkt aantal ondernemingen door het onafhankelijke Top Employers Institute. Het erkent toonaangevende werkgevers die uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden.

 

Het keurmerk is niet alleen een herkenbaar symbool van onze succesvolle werknemersomgeving in de voorbije 12 maanden, maar toont ook ons commitment om ons HR beleid verder te optimaliseren om een nog betere werkgever te worden.

 

In 2017 is de verbetering van de score vooral te danken aan de oprichting van het People Forum, een intern orgaan binnen EDF Luminus, samengesteld uit 9 vertegenwoordigers die de verschillende departementen vertegenwoordigen en 5 leden van het departement Human Resources. Het People Forum streeft naar een betere interne mobiliteit van de kaderleden door transversaal de opportuniteiten en de meest geschikte profielen te identificeren, evenals de ondermaatse prestaties en de collectieve verbetertrajecten.

New ways of working: concrete stappen in Hasselt

Het programma "Power2You", bedacht om de autonomie en de creativiteit van de werknemers te begunstigen en telewerk te vergemakkelijken, werd in 2017 voortgezet met de transformatie van de werkplekken die worden gehuurd op de Corda Campus in Hasselt. 

 

De nieuwe "brainstorm"-ruimte in de vestiging van Hasselt

 

De "Niet storen"-zaal om zich rustig te concentreren


Een nieuwe omgeving, uitgewerkt in nauw overleg met het personeel

Deze nieuwe werkruimte is het resultaat van het collectieve denkwerk van een twintigtal medewerkers van de vestiging in Hasselt. Dankzij hun bijdrage werd het ontwerp van de nieuwe kantoren, beter afgestemd op de nieuwe manieren van werken. Deze pioniers fungeerden als doorgeefluik voor hun 200 collega's, zodat ook met hun behoeften rekening kon worden gehouden.

 

De indeling van de werkruimte werd herzien en georganiseerd in functie van de uit te voeren taken: individueel werk dat veel concentratie vergt, projectbeheer in groep, informele gesprekken tussen een leidinggevende en een lid van een team, brainstormsessie om de creativiteit te stimuleren, enz.

 

De "flex desks" zijn ook algemeen ingevoerd om de ingenomen oppervlakte en het energieverbruik te beperken.

 

"Alleen al voor de vestiging van Hasselt werden bijna 3 000 uur gewijd aan training en overleg", aldus Marlies Eyckmans, verantwoordelijke voor de strategische projecten bij HR. "We moeten immers rekening houden met de doelstellingen van de teams, de dagelijkse organisatie, de professionele en persoonlijke beperkingen, de apparatuur die moet worden voorzien enzovoort."

 

Katleen Daems, Corporate Director HR bij EDF Luminus, vervolgt: "We hebben onze kantoren in Hasselt heringericht met in de eerste plaats onze teams in het achterhoofd. Gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten. Het programma "Power 2 You" belichaamt de drie waarden van ons bedrijf: customer first, entrepreneurship, all together."

De indicatoren

Personeelsbetrokkenheid bedraagt 78%: zeer stabiele resultaten

De motivatie van het personeel is een van de indicatoren die door de directie van het bedrijf van heel dichtbij wordt gevolgd. Deze wordt jaarlijks gemeten door een extern bedrijf.
De resultaten van het onderzoek van 2017, uitgevoerd in september, wijzen op een grote stabiliteit van de betrokkenheid in vergelijking met 2016. De personeelsbetrokkenheid bedraagt 78%, wat hoger is dan het Belgisch gemiddelde (74%) en identiek aan die van 2016. De participatiegraad aan dit intern onderzoek is nog licht toegenomen: 85% in 2017, ten opzichte van 84% in 2016.
Zoals elk jaar worden de resultaten in elke afdeling ontleed om actieplannen op te stellen die inspelen op de specifieke behoeften van elk team.

Vertrouwenspersonen: een erkend en druk bezocht netwerk

De vertrouwenspersonen, van wie de benoeming moet worden goedgekeurd door de sociale partners, spelen zowel een preventieve als een curatieve rol. Ze kunnen anoniem worden ingeschakeld op eenvoudig verzoek, zowel door de werknemers als door de managers, in geval van psychosociale problemen (geschillen, stress, pesten en geweld op het werk).

 

Sinds 2010 beschikt EDF Luminus over een gediversifieerd netwerk, zowel wat geslacht als taal, hiërarchisch niveau als geografische lokalisatie betreft. Het huidige netwerk is veel groter in aantal dan door de wet wordt voorgeschreven en is in 2017 zelfs nog uitgebreid (negen personen in plaats van één).

 

Via de verschillende interne informatiemiddelen wordt het personeel op regelmatige tijdstippen op de hoogte gebracht van de namen van de vertrouwenspersonen tot wie ze zich kunnen wenden. In december 2017 ging het Veiligheidsbericht van de Week, dat wekelijks naar alle personeelsleden wordt gestuurd, specifiek over de beschikbare hulp in situaties van stress of psychosociale werklast.

In 2017 nam het beroep op het netwerk toe (+19%), wat wijst op een goede werking van dit eerste waarschuwingsniveau. Verschillende factoren hebben mogelijk bijgedragen aan deze toename: de verhuizing van verkoopteams gevestigd in Luik, de personeelsinkrimpingen bij B2B en IT, en de verandering van de IT-tool bij Retail.

Voorvallen gesignaleerd aan de vertrouwenspersonen

Bron: Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.


In 2017 werden twee formele interventie-aanvragen ingediend bij interne of externe psychosociale preventieadviseurs.
De eerste betreft een individuele vraag, ingediend in augustus 2017. Het onderzoek, gevoerd door Provikmo, bracht twee soorten aanbevelingen naar voren: één voor de twee betrokken personen en één voor een collectieve actie omtrent conflictbeheersing en het omgaan met geruchten.
De tweede is een collectieve formele vraag, ingediend in december 2017, met betrekking tot het vertrek van een werknemer op de productiesite in Seraing (Controlezaal) .
Er wordt een globaal actieplan uitgewerkt om de kwaliteit van de relaties tussen de werknemers in de productieafdeling te verbeteren.

Er werd in 2017 geen enkele klacht ingediend bij de rechtelijke instanties.


Voor meer informatie over ...