Onze commerciële uitdagingen

We zijn trots dat we al onze klanten een brede waaier aan energie oplossingen kunnen aanbieden waardoor ze hun energie-consumptie en ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Onze prioriteiten voor 2018: meer klanten voorzien van hernieuwbare energie, blijven groeien in energie oplossingen en terugkeren naar het hoogste niveau van klantentevredenheid, dankzij onze nieuwe Customer Relationship Management-tool.

Henri Buenen, Chief Commercial Officer


Verbruik van residentiële klanten

De residentiële klanten verschillende tools aanbieden, die hun een beter inzicht geven in hun manier van verbruiken, is belangrijk om de klimaatopwarming tegen te gaan. Naast deze instrumenten helpen verschillende diensten om het verbruik te verminderen, in het bijzonder de installatie of het geplande onderhoud van condensatieketels. Afgezien van de eigenlijke energie-efficiëntie, stelt het gebruik van hernieuwbare energie de klanten ook in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening die een leverancier biedt, vormt voor de meeste klanten, zowel privépersonen als ondernemingen, een belangrijk criterium bij hun keuze van leverancier. Snel antwoord krijgen in geval van een verhuis, als ze vragen hebben over een factuur of tijdelijk met betaalproblemen kampen, enz. kan het verschil maken. Daarom heeft EDF Luminus de nodige middelen en instrumenten voorzien om een uitstekend serviceniveau te garanderen. De tevredenheid van de residentiële klanten is ook een van de parameters die regelmatig worden geëvalueerd door de regionale regulatoren.

Kwetsbare klanten

Sommige klanten kunnen te maken krijgen met tijdelijke of meer structurele betaalproblemen. Dat kan leiden tot onbetaalde facturen, wat een risico inhoudt voor zowel de klanten (te hoge schuldgraad) als de leveranciers (solvabiliteit). De interne processen worden dus regelmatig herzien om alle risico’s te beperken.

Energie-efficiëntie van bedrijven

Gezien de impact van bepaalde vormen van energieproductie op het milieu en het verbranden van fossiele brandstoffen, is rationeel energiegebruik van groot belang, zowel op ecologisch als op commercieel vlak. Het potentieel aan energiebesparingen in België is bijzonder hoog. Het wordt voor EDF Luminus van prioritair belang om bedrijven verschillende diensten aan te bieden om hun energieverbruik beter te leren begrijpen, zodat ze hun installaties kunnen aanpassen om minder te verbruiken en zo hun energiefactuur te verlagen. Dit vormt een opportuniteit, zowel vanuit het oogpunt van de gegenereerde inkomsten, als voor het imago van de onderneming. Naast het verminderen van het verbruik, stelt het gebruik van hernieuwbare energie de klanten ook in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Continuïteit van de levering

Een onverwachte onderbreking in de levering van gas of elektriciteit kan rechtstreekse gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de mens, voor de veiligheid van de industriële installaties, de continuïteit van de openbare diensten, of zelfs de economie van het land.

EDF Luminus draagt op vele manieren bij tot de bevoorradingszekerheid van het land, valorisatie van vraagbeheer van de klanten en de zeer flexibele aardgasgestookte centrales zorgen voor het evenwicht tussen productie en verbruik.

Energieprijs

De energieprijs vormt maar een klein deel meer van de totale factuur die de eindklanten betalen. Deze prijs vertegenwoordigt niettemin een van de belangrijkste criteria wanneer klanten een keuze maken tussen verschillende offertes.