Continuïteit van de levering

De uitdagingen

Een onverwachte onderbreking in de levering van gas of elektriciteit kan rechtstreekse gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers, voor de veiligheid van de industriële installaties, de continuïteit van de openbare diensten, of zelfs de economie van het land.

 

Het Federaal Planbureau schat dat een elektriciteitspanne van één uur op het Belgische grondgebied op een weekdag waarbij alle bedrijven actief zijn, een “totale economische schade van maar liefst 120 miljoen euro zou veroorzaken“.

 

EDF Luminus draagt bij tot de bevoorradingszekerheid van het land door de flexibiliteit van zijn klanten te vergroten door ze oplossingen voor de beveiliging van hun installaties voor te stellen. Maar ook dankzij zijn flexibele en betrouwbare aardgasgestookte centrales die bijdragen aan de balans tussen productie en verbruik.

Het aanbod voor de bedrijven


EDF Luminus stelt bedrijven verschillende aanbiedingen voor die bijdragen tot de continuïteit van de levering, op de site van de klant zelf of via verschillende soorten contracten

  • Een flexibiliteitsaanbod geeft klanten met een modulair verbruik of klanten die beschikken over een flexibele productiecapaciteit (bijvoorbeeld serreverwarming met warmtekoppeling) of energieopslagcapaciteit (diepvriezers) de mogelijkheid om hun productie/verbruik aan te passen in functie van de marktprijzen. De klanten worden vergoed op basis van de flexibiliteit die beschikbaar wordt gesteld aan de transportnetbeheerder.
  • Een aanbod om verouderde hoogspanningscabines te renoveren/vervangen die een risico vormen voor de stroomtoevoer van de klant.

Geleverde diensten aan de beheerder van het elektriciteitstransportnetwerk

EDF Luminus levert verschillende soorten diensten aan transportnetbeheerder Elia die bijdragen tot het evenwicht van het net en de bevoorradingszekerheid van het land:

  • Een functie van “evenwichtsverantwoordelijke”, in realtime;
  • Een antwoord op de aanbestedingen voor de levering, in realtime en op zeer korte termijn, van de primaire en secundaire regelingen en de tertiaire reserve;
  • Een gegarandeerde levering van strategische reservecapaciteit tijdens de wintermaanden.

Opvallende feiten

Elia-proefproject voor gedecentraliseerde flexibele eenheden: een zeer bevredigende test van drie maanden bij een klant van Luminus

EDF Luminus heeft deelgenomen aan het proefproject "R2 non-CIPU*" dat is opgestart door Elia om de gedecentraliseerde bronnen van flexibiliteit te testen en na te gaan in welke mate deze in staat zijn om automatisch te beantwoorden aan de evenwichtsbehoeften in de Belgische zone.

 

Via een systeem dat is geïnstalleerd op een warmtekrachtkoppelingseenheid van de François-groep, een klant van EDF Luminus, is het gelukt om bij overbelasting de elektriciteitsinjectie op het Belgische net automatisch te laten dalen van 4 tot 2 MW. De evenwichtstest duurde drie en een halve maand, van 15 juni tot 30 september 2017. Gedurende de hele test bestond de verantwoordelijkheid van EDF Luminus erin om te reageren op signalen die elke 10 seconden door Elia werden verzonden, en daarbij de hoeveelheid elektriciteit die werd teruggestuurd naar het nationale net aan te passen.

 

De testresultaten waren zeer bevredigend en bemoedigend voor de creatie van dit nieuwe product in de toekomst. Gedurende de hele test was de warmtekrachtkoppelingseenheid in staat om te reageren op de signalen en te allen tijde hoogwaardige elektriciteit te leveren.

 

*Contract for the Injection of Production Units.

Sint-Trudoziekenhuis: renovatie van de voedingseenheid

Al 20 jaar is het Sint-Trudoziekenhuis uitgerust met een dynamische UPS-eenheid (ononderbroken stroomvoorziening) van 1 500 kVA om het ziekenhuis te beschermen tegen kleine storingen van het elektriciteitsnet en een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen.

De dynamische UPS-eenheid die het Sint-Trudoziekenhuis verzekert van een ononderbroken stroomvoorziening is in 2017 volledig gemoderniseerd door Vanparijs Engineers.

 

Aangezien de installatie aan het einde van haar levensduur kwam, ontwikkelde Vanparijs Engineers een nieuw concept in nauwe samenwerking met het ziekenhuis en fabrikant Hitec Power Protection. Daarbij werd gekozen voor een volledige renovatie van het oude systeem, minder duur en zuiniger in grondstoffen. De renovatie van de eenheid vond plaats in mei en juni 2017. Om het ziekenhuis ten alle tijde te blijven beveiligen, werd voor de start van de werken overgeschakeld op een mobiele UPS-eenheid van Vanparijs Engineers.

 

De gerenoveerde eenheid is uitgerust met de modernste technologieën, waaronder een inductiekoppeling geschikt voor flexibele energieproductie. Er werd ook een blackstartmodule geïnstalleerd.

Succesvolle onverwachte test voor centrale van Seraing op 14 februari 2017

Op 14 februari 2017 gaf transportnetbeheerder Elia de opdracht aan EDF Luminus om de STEG-centrale van Seraing op te starten in het kader van een onverwachte test.

 

De test startte om 8 uur 's morgens. De technische teams van de centrale begonnen onmiddellijk met de opstartprocedure, waardoor om 14.30 uur 264 MW werd bereikt en om 15 uur bijna 480 MW. Voor Elia was de test dan ook geslaagd.

 

De centrale van Seraing stelt een dertigtal mensen te werk. Sinds 1 november 2014 maakt de STEG-centrale deel uit van de strategische reserve. De centrale is uitgerust met een black-start mechanisme, waardoor ze zonder de minste externe elektrische voeding kan worden opgestart en het net geleidelijk terug kan voorzien van elektriciteit in geval van een black-out.

De indicatoren

Aan de hand van bepaalde gegevens kunnen we de prestaties en de bijdrage van het bedrijf van de bevoorradingszekerheid meten:

  • In het kader van de black-startcontracten (opstart van de eenheid zonder externe voeding) kunnen twee eenheden worden aangesproken door Elia. Het gaat om de gecombineerde cycli van Seraing en de twee open cycli van Gent-Ham, waarvan de dieselmotoren elke maand zijn getest. Op vraag van Elia werd op 29 juli 2017 een black-start test uitgevoerd in Gent-Ham, met een positief resultaat.
  • Tijdens de winter van 2016-2017 nam enkel de centrale van Seraing deel aan de strategische reserve. Ze onderging verschillende opstarttests die alle overtuigend zijn gebleken. Alle onverwachte opstarttests die door Elia werden opgelegd in 2017 waren een succes.
  • Dankzij andere thermische centrales werd een hoog slagingspercentage geregistreerd op de veilingen voor systeemdiensten. Zo bevestigde de gemoderniseerde centrale, met gecombineerde cyclus van Ringvaart (Zie pagina 61 van het Duurzaamheidsrapport 2016), zijn concurrentievermogen door het merendeel van de wekelijkse veilingen van de primaire en secundaire reserves (R1/R2) binnen te halen. Op de markt van de maandelijkse veilingen van de tertiaire reserve (R3) werden de open cycli heel vaak geselecteerd.

  Strategische reserve: Succesvolle verrassingsproeven 1/1                  
  Strategische reserve: Succesvolle geplande tests  5/5  

Meer weten over...