Partner van de bedrijven voor een betere energie-efficiëntie

De uitdagingen

Het is voor EDF Luminus van prioritair belang om bedrijven verschillende diensten aan te bieden en zo hun energieverbruik beter te leren begrijpen. Zo kunnen ze hun installaties aanpassen en energiefactuur verlagen.


Gezien de milieu-impact van bepaalde installaties en fossiele brandstoffen vormt het energieverbruik van bedrijven inderdaad een grote uitdaging, zowel op ecologisch als op commercieel vlak. Het potentieel aan energiebesparingen in België is bijzonder hoog.

 

Het gebruik van hernieuwbare energie geeft bedrijven ook de kans om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een brede waaier aan zakelijke diensten


Om hun verbruik, factuur of ecologische voetafdruk te verlagen, kunnen de bedrijven intekenen op verschillende aanbiedingen.

  •  De Energieprestatiecontracten beogen een duurzame en rendabele vermindering van het energieverbruik. De implementatie van dit soort contracten begint met een evaluatie van de energieprestatie van de gebouwen. Vervolgens wordt bepaald en berekend op welke manieren het energieverbruik kan worden verminderd, zowel vanuit het oogpunt van hun kostprijs als van de verwachte energiebesparing, die op lange termijn moet worden gegarandeerd.
  • De renovatie van de verlichting in de kantoren, opslagruimten, enz. om het comfort en de veiligheid van het personeel te verbeteren, en tegelijk het verbruik te verlagen. De geïntegreerde formule omvat de financiering van de werken.
  • De installatie van zonnepanelen of het terugkopen van de overtollige elektriciteit geproduceerd door zonnepanelen vermindert de ecologische voetafdruk van klanten en van EDF Luminus.
  • De promotie van elektrische mobiliteit, door op zorgvuldig gekozen plaatsen elektrische snellaadpunten te installeren, helpt ook om de uitstoot van vervoersmiddelen te verminderen. Dankzij deze dienst kunnen ondernemingen het gedeelte “brandstofverbruik” van hun ecologische voetafdruk verminderen (scope 1).
  • EDF Luminus geeft ondernemingen ook de mogelijkheid om een leveringscontract met garanties van oorsprong. te kiezen. Die kunnen van een verschillend type zijn: elektriciteit 100% hernieuwbaar, Belgisch of buitenlands; elektriciteit afkomstig van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Deze formules zijn beschikbaar voor grote bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. De garanties van oorsprong geven weer het type energie en de productiesite voor elke geleverde MWh. Ze kunnen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de ecologische voetafdruk (scope 2 berekend op basis van de markt).
  • Met het terugkopen van de overtollige elektriciteit geproduceerd door “groene” installaties (biogas, waterkrachtcentrales, windenergie, warmtekrachtkoppeling, enz.) kan EDF Luminus zijn behoeften aan groenestroomcertificaten dekken en de ecologische voetafdruk van zijn eigen aankopen verkleinen. Deze dienst stelt ondernemingen in staat het gedeelte “eigen elektriciteitsverbruik” van hun ecologische voetafdruk te verminderen (scope 2).
  • De oplossing“HVAC automatisering van gebouwen”. Het BACS (Building Automation and Control System) is een intelligent automatiseringsen controlesysteem voor verwarming, ventilatie en koeling in industriële of kantoorgebouwen. Door de installatie van een dergelijk systeem, na een audit van de installaties, kan het energieverbruik van een gebouw zeer significant worden verlaagd (tot 30%).

De opvallende feiten

Luminus Arena koostofdioxide-neutraal: de werkzaamheden schieten op!

EDF Luminus en KRC Genk werken sinds 2016 samen om de Luminus Arena tegen 2020 CO2 -vrij te maken. In 2017 werden de eerste twee fases van de werkzaamheden uitgevoerd.


Power to School: scholen helpen eco-verantwoordelijk te zijn

In augustus 2017 werden in het kader van het project Power to School de eerste zonnepanelen geïnstalleerd.


Fotovoltaïsch project bij "Spullenhulp" in Anderlecht

EDF Luminus en de vzw “Spullenhulp” hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de installatie van 925 fotovoltaïsche panelen op het dak van het sorteercentrum.


Uitbreiding stadsverwarmingsnet Gent

Op 14 november 2017 stelde burgemeester Daniël Termont de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet, beheerd door EDF Luminus, naar de nieuwe woonwijk Tondelier officieel in dienst.


"Efficiency Box" om verbruikspieken bij klanten te verminderen

Sinds december 2017 is, in het kader van een proefproject, een eerste Efficiency Box in werking bij een klant uit de houtsector.


De indicatoren

Verkoop van elektriciteit met originele garantielabels

  Verkoop van elektriciteit met originele garantielabels (GWh)

Bron: EDF Luminus.

De verlaging van het volume verkochte elektriciteit onder het label “garantie van hernieuwbare oorsprong“ die sinds verscheidene jaren werd waargenomen, is in 2017 gestabiliseerd. Tal van bedrijven, waaronder Toyota, Lidl, Ferrero, AB InBeV en Coca Cola, vragen naar die garanties om hun ecologische voetafdruk te verlagen.


Installatie fotovoltaïsche zonnepanelen bij klanten

Verwachte jaarlijkse productie van zonnepanelen geïnstalleerd bij klanten (MWh/jaar)   

Bron: EDF Luminus.

Sterke toename van de geïnstalleerde MW

Het nieuwe aanbod zonnepaneelinstallaties dat in 2016 werd gelanceerd kent een groot succes bij de zakelijke klanten.

 

In 2017 bereikte de verwachte productie van zonnepanelen, geïnstalleerd bij onze professionele klanten, 4 104 MWh/jaar. Dit is een stijging van 42% in vergelijking met 2016.


Overname van groene energie geproduceerd door bedrijven

 Green Power Contrat (toegangspunt)

Bron: EDF Luminus.

Het aantal klanten met een Green Powercontract neemt gestaag toe, wat als gevolg een kleinere ecologische voetafdruk voor EDF Luminus wordt (scope 3).


Type energie verworven in 2017 als een percentage per toegangspunten                                     

Bron: EDF Luminus.

De energie die via Green Power-contracten wordt aangekocht, is nog grotendeels afkomstig van zonnepanelen. Het gedeelte warmtekrachtkoppeling neemt toe, waardoor EDF Luminus over voorspelbare en (deels) flexibele energie kan beschikken. Dit is nuttig om het evenwicht tussen vraag en aanbod in realtime te optimaliseren.Meer weten over...