Energieprijs

De uitdagingen

De energieprijs vormt maar een klein deel (20 tot 30% voor electriciteit) meer van de totale factuur die de eindklanten betalen. Deze prijs vertegenwoordigt niettemin een van de belangrijkste criteria wanneer klanten een keuze maken tussen verschillende offertes. 

De context: weinig marge

Als een leverancier zijn klanten concurrentiële prijzen wil kunnen aanbieden, moet hij kunnen rekenen op 1° een liquide groothandelsmarkt 2° een land met voldoende betrouwbare en flexibele productiecapaciteit om het piekverbruik te dekken 3° eenvoudige en efficiënte verkoop- en facturatiesystemen 4° lage interne en externe kosten.

 

Al die punten vallen buiten de directe of exclusieve controle van EDF Luminus.

  • de prijzen op de groothandelsmarkten evolueren op basis van de Europese en wereldwijde energiemarkt, in het bijzonder gas, olie en steenkool,
  • het aantal beschikbare centrales op aardgas neemt af door hun gebrek aan rendabiliteit (zowel bij EDF Luminus als bij andere producenten),
  • de facturatiesystemen moeten gegevens integreren die worden geleverd door de netbeheerders, maar ook reglementaire, soms retroactieve, wijzigingen, die variëren van gewest tot gewest, wat de administratieve kosten de hoogte injaagt,
  • de interne en externe kosten hangen grotendeels af van de lokale economische en regulatoire context.

EDF Luminus wil desalniettemin competitieve prijzen aanbieden door zich te positioneren als een partner met diensten op maat van de verschillende behoeften van de klant: onderhoud en installatie van ketels, plaatsing van zonnepanelen, installatie van batterijen, enz.

Het kader

Voor bedrijven hangt de prijs van elektriciteit en gas af van de marktprijzen, volgens verschillende formules die het mogelijk maken om de prijsvariaties op de groothandelsmarkten al dan niet te compenseren, de flexibiliteit van de klant te valoriseren, elektriciteit van hernieuwbare oorsprong te garanderen, enz.

 

Voor de particulieren kunnen de prijzen vast of variabel zijn.

 

De consumentenbeschermingsovereenkomst die in juni 2017 werd ondertekend op federaal niveau, verplicht de leverancier om bij elke contractvernieuwing of -verlenging een link te publiceren naar de prijsvergelijkingen die zijn opgesteld door de regulatoren.

De indicatoren

De onderstaande grafiek toont het percentage van de verschillende onderdelen van de elektriciteitsfactuur in de drie Belgische gewesten. Elektriciteit is goed voor slechts 20 tot 30% van de totale factuur, terwijl dat in 2013 nog gemiddeld 38% was. EDF Luminus draagt bij achterstallige betalingen de kost van alle onderdelen van de factuur, behalve de BTW, de federale bijdrage en de nieuwe belasting voor de financiering van het Vlaams Energiefonds.

  Onderdelen van de facturatie in de drie Belgische regio's                   

Bron : CREG. Maandelijks dashboard elektriciteit en aardgas. December 2017

In Vlaanderen werd de heffing van de "Bijdrage Energiefonds" door het Grondwettelijk Hof vernietigd (besluit van 22 juni 2017), met ingang van 1 januari 2018. Het bedrag van de geheven belastingen in Vlaanderen zal in 2018 sterk dalen.


Meer weten over...