Zonnepanelen project en energie-audit bij "Spullenhulp" in Anderlecht

De vzw Spullenhulp heeft een beroep gedaan op EDF Luminus om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Ze ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de installatie van 925 fotovoltaïsche panelen op het dak van het sorteercentrum.

Het project werd toevertrouwd aan Dauvister, dochteronderneming van EDF Luminus en specialist in dit domein. 

                                   Installatie van 925 fotovoltaïsche panelen op het dak van vzw "Spullenhulp."

De installatie van de 2 450 m2 fotovoltaïsche zonnepanelen werd afgerond in april 2017. Op het dak van het sorteercentrum zijn 925 zonnepanelen geïnstalleerd met een totale capaciteit van 245 kWc. Dat stemt overeen met een jaarlijkse geschatte productie van 232 MWh, zowat het gemiddelde verbruik van een vijftigtal huishoudens. De geproduceerde energie, dankzij deze installatie, wordt volledig ter plaatse benut.

 

Tegelijkertijd heeft EDF Luminus een energie-audit opgesteld van de bouw van het hoofdkantoor van de vereniging waar de centrale winkel is gevestigd en een centrum voor daklozen. Het doel van deze audit, uitgevoerd in februari 2017, is om het werk te plannen om de energieprestaties te verbeteren.

 

Dankzij deze twee initiatieven kan Spullenhulp haar energie-efficiëntie verbeteren en haar verbruik optimaliseren. Die besparingen kunnen opnieuw worden geïnvesteerd in het primaire doel van de vzw, namelijk de sociaal-professionele integratie van honderden mensen op de arbeidsmarkt, en de financiering van sociale acties in de strijd tegen armoede en uitsluiting.