Aansluiting Tondelier-wijk op stadsverwarmingsnet Gent

Op 14 november 2017 stelde burgemeester Daniël Termont de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet, beheerd door EDF Luminus, naar de nieuwe woonwijk Tondelier officieel in dienst. 

Op de voorgrond , van links naar rechts: Johan Dierick, Thermal Management North EDF Luminus, Joan Van De Sompel, District Heating and Facilities North  Manager, Daniël Termont, burgemeester van Gent en Frank Schoonacker, Corporate Affairs, wijden de uitbreiding van de stadsverwarming te Gent in.

Tijdens de eerste van de vijf fasen van het aansluitingsproject werden 51 appartementen aangesloten op het stadsverwarmingsnet, dat hen 750 kW aan warmte levert. De bedoeling is om de nieuwe woningen van de Tondelier-wijk tegen 2022 in 5 fasen te voorzien van 3,5 MW aan warmte. Het ondergronds leidingstelsel zal uit 4,4 kilometer bestaan.

 

Met deze duurzame en praktische verwarmingsmethode is het mogelijk om de huishoudens te voorzien van warmte voor ruimteverwarming en voor sanitair warm water. De voeding wordt geleverd door de centrale van Gent-Ham, die de warmte produceert dankzij twee warmtekracht motoren van de nieuwe generatie van elk 2,7 MW. Met de installatie van een slimme meter zullen de bewoners zelf hun warmteverbruik kunnen beheren via een applicatie op hun smartphone of tablet.

 

Het warmtenet in Gent omvat een ondergronds leidingstelsel van 23 km lang en is het grootste van België. Per jaar levert ze 70 000 MWh aan warmte, wat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van ca 5 500 gezinnen.