De residentiële klanten helpen om minder te verbruiken

De uitdaging

De residentiële klanten verschillende tools aanbieden, die hun een beter inzicht geven in hun manier van verbruiken, is belangrijk om de klimaatverwarming tegen te gaan. Naast deze instrumenten helpen verschillende diensten om het verbruik te verminderen, in het bijzonder de installatie of het geplande onderhoud van condensatieketels.

 

Afgezien van de eigenlijke energie-efficiëntie, stelt het gebruik van hernieuwbare energie de klanten ook in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Aanbod voor residentiële klanten

EDF Luminus streeft ernaar de residentiële klanten een brede waaier aan producten en diensten voor te stellen om ze te helpen de milieu-impact van hun energieverbruik te verminderen:

  • Producten zoals #BeGreen Fix garanderen een 100% groen en Belgisch elektriciteits- of CO2-gecompenseerd* gasproduct. 
  • Met de app MyLuminus, gratis beschikbaar via de My Luminus app of website, kan het reële verbruik worden opgevolgd en vergeleken met dat van andere consumenten. Verder kunnen de maandelijkse voorafbetalingen worden aangepast om onaangename verrassingen bij de jaarlijkse afrekening te vermijden.
  •  Alle klanten kunnen een korting van 20 tot 60% genieten op de aankoop van led-verlichting.
  • Door een nieuwe ketel te laten plaatsen, dankzij het netwerk gecertificeerde installateurs van Rami Services, Dauvister en Leenen, kan men tot 35% energie besparen, waardoor de CO2-uitstoot eveneens afneemt.
  • Onderhoudscontracten voor de ketels geven de klant de kans het energieverbruik te optimaliseren, proactief te worden gecontacteerd om het onderhoud te plannen en de betaling te spreiden over het jaar.
  • Zowel in Vlaanderen als in Wallonië kunnen zonnepanelen worden geplaatst op de meest geschikte daken. In geval van problemen met reeds geïnstalleerde zonnepanelen is de hotline Zonnepanelen dag en nacht bereikbaar, elke dag van de week. 
  • Thuisbatterijen  (2,5 kWh of 7 kWh), te combineren met zonnepanelen, om het elektriciteitsoverschot van de panelen op te slaan en later te gebruiken, wat de rendabiliteit van zonnepanelen gevoelig verhoogt.

*Klanten die kiezen voor de formules #BeGreen Fix, Ecofix en Ecoflex verkleinen hun ecologische voetafdruk op twee manieren: de elektriciteit is gegarandeerd hernieuwbaar en de CO2-uitstoot van de gasverbranding wordt gecompenseerd door de aankoop van koolstofkredieten. In 2017 kon EDF Luminus dankzij deze producten zijn indirecte emissies van gasverbranding compenseren ten belope van 26%.

Opvallende feiten

Nieuw aanbod batterijsystemen Luminus

Het aanbod thuisbatterijen, gelanceerd in november 2017, is het resultaat van een samenwerking met Insaver en Dauvister.


Evolutie van de app "My Luminus"

De nieuwe online tool "Mijn verbruik" werd gelanceerd in augustus 2017 om de klanten nog meer te helpen bij het verminderen van hun energie-impact.


De indicatoren

62% van de maandelijkse facturen verstuurd zonder papier

Om minder papier te verbruiken en de kosten te drukken, motiveert EDF Luminus zijn klanten aan om gebruik te maken van de elektronische factuur en de betaling via domiciliëring.

 

Bepaalde online tarieven (Click en Essential) gaan nog een stap verder en sluiten de verzending van maandelijkse facturen op papier volledig uit.

In december 2017 werden 733 009 facturen verstuurd zonder afdruk op papier. 

 

Maandelijkse facturen verstuurd zonder papier

Bron: EDF Luminus.

In totaal werden 62% van de maandelijkse facturen verstuurd zonder papier, goed voor een verbetering van 3% in vergelijking met 2016.  

 

Die verbetering is te danken aan de aangehouden inspanning sinds begin 2017 om klanten hiervoor aan te moedigen. 

Diensten voor de residentiële klanten: nieuwe vooruitgang

Om zijn residentiële klanten nog beter te bedienen, biedt EDF Luminus verschillende diensten aan zodat ze kunnen genieten van een verbeterd comfort.

 

Met bijna 180 000 contracten eind 2017 is de verkoop van energiediensten (verkoop en installatie van slimme thermostaten, installatie of onderhoud van ketels, plaatsing van zonnepanelen, dringende herstellingen) fors gestegen. 

Servicecontracten getekend op 31 december

Bron: EDF Luminus.

De tevredenheid van de klanten over de diensten die worden verkocht onder het merk Luminus is zeer hoog: gemiddeld +43* over het hele jaar. 

*Een “NPS”-score (Net Promoter Score) wordt berekend door het percentage promoters te verminderen met het percentage detractors. Deze zeer strenge score wordt op dezelfde steekproef berekend als de “gemiddelde tevredenheidsgraad” en op basis van meer gerichte vragen. Meer weten over...