Evolutie van het productiepark: opvallende feiten

In 2017 kende het productiepark van EDF Luminus volgende aanpassingen:

  • de gasturbines van Angleur 3 (twee maal 25 MW) en die van Izegem (20 MW) werden weer op de markt gebracht; de beslissing om de definitieve sluiting twee jaar uit te stellen werd meegedeeld aan de autoriteiten op 12 april 2017;
  • de centrale met gecombineerde cyclus van Gent-Ham (52 MW) werd definitief stopgezet op 1 november 2017;
  • het windmolenpark is uitgebreid met 25% naar een geïnstalleerde capaciteit (376 MW), met 161 windmolens in gebruik eind 2017.

Sommige van deze evoluties hebben bijgedragen of zullen bijdragen tot de verkleining van de CO2-voetafdruk als gevolg van de elektriciteitsproductie van de onderneming (cf. scope 1).

Centrale van Seraing geselecteerd voor strategische reserve 2017-2018

Op 31 oktober 2017 werd de centrale van Seraing per koninklijk besluit geselecteerd om deel te nemen aan de strategische reserve voor de winter 2017-2018. Deze centrale met een capaciteit van 470 MW stelt een dertigtal personen tewerk.

 

De centrale van Seraing is opnieuw geselecteerd om deel te nemen aan de strategische reserve, van 1 november 2017 tot 31 maart 2018.

 

Ze moest op elk moment op vraag van Elia kunnen opstarten om zo bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van het land. Deze centrale heeft uitstekende betrouwbaarheid bewezen. Alle steekproefsgewijze starttesten die door Elia in 2017 werden gevraagd, zijn met succes afgerond.

 

De STEG-centrale van Seraing kan zonder de minste externe elektrische voeding  worden opgestart en het net geleidelijk aan terug van elektriciteit kan voorzien in geval van een black-out. Men spreekt in dat geval van een "black-start"-installatie.

Sluiting van de stoom-gasturbine van Gent-Ham

Na 23 jaar activiteit is de stoom-gasturbine van Gent-Ham definitief gesloten op 31 oktober 2017. De autoriteiten werden hiervan in kennis gesteld in juli 2016.

 

De centrale van Gent-Ham was niet weerhouden om deel te nemen aan de strategische reserve van de winters 2016-2017 en 2017-2018. De inkomsten gegenereerd door de marktvraag alleen waren niet toereikend om de vaste kosten voor de werking ervan te dekken.

 

EDF Luminus blijft investeren in het stadsverwarmingsnetwerk dat de stad Gent voedt. 

De centrale van Gent-Ham voedt het netwerk met warmte dankzij twee nieuwe warmtekrachtkoppelingsmotoren van 2,7 MWe, geïnstalleerd in 2014.

 

In 2017 besloot het investeringscommité van EDF Luminus om een nieuwe cogeneratie-eenheid van 5 MW te installeren, ter compensatie voor de sluiting van de STEG.