Hernieuwbare energie

De uitdagingen

Goed doordachte ontwikkeling van hernieuwbare energie is een manier om de klimaatopwarming te bestrijden, ook al is het lastig om die hernieuwbare energie lang van tevoren te voorspellen.

 

EDF Luminus onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt zijn productiecapaciteit in hernieuwbare energie uit ecologische maar ook economische overwegingen:

  • de productie van hernieuwbare energie door de waterkrachtcentrales is redelijk voorspelbaar op korte termijn;
  • onshore windenergie is de technologie die het meest de economische maturiteit benadert;
  • de installatie van zonnepanelen kan klanten helpen om hun ecologische voetafdruk en hun factuur te verkleinen.

Het proces

Als grootste Belgische producent van elektriciteit opgewekt door waterkrachtcentrales of onshore windturbines, investeert EDF Luminus enorme bedragen in het onderhoud en de ontwikkeling van zijn productiecapaciteit van hernieuwbare energie.

 

Om zijn windmolenpark uit te breiden, is EDF Luminus voortdurend op zoek naar nieuwe sites die geschikt zijn voor de bouw van windmolens. Om de waterkrachtcentrales in bedrijf te houden, blijft EDF Luminus ze renoveren conform de wet.

Een windpark bouwen: een hele onderneming

De realisatie van een windmolenpark duurt enkele jaren, van de prospectiefase tot de indienststelling. Het hele proces kan nog meer tijd vergen, voornamelijk door beroepsprocedures:

Fase 1 -

 

 

Voorafgaand onderzoek en voorbereiding van de vergunningen: deze fase omvat de haalbaarheidsstudie, de grondverwerving, de voorbereiding van de elektrische aansluiting en het dossier voor de vergunningsaanvraag.

 Fase 2 -

 

 

  

Vergunningsprocedure: de administratieve procedures op gewestelijk en provinciaal niveau nemen maximaal vijf maanden in beslag. Deze fase kan uitlopen door een beroepsprocedure bij de bevoegde minister en/of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Fase 3 - 

 

 

Technisch en juridisch onderzoek na het verkrijgen van de vergunningen. EDF Luminus stelt een technisch en financieel dossier op om de investeringsbeslissing voor te bereiden.

Fase 4 - 

 

 

De bouw van de windmolen. Nadat de nodige beslissingen over de investeringen genomen zijn, duurt het nog minstens elf maanden voordat de windmolen echt operationeel is.
 

Opvallende feiten

30 windmolens gebouwd in 2017: een record in België

In 2017 verstevigde EDF Luminus zijn positie als marktleider in onshore windenergie.

 

De totale capaciteit steeg van 300 MW naar 376 MW, een groei van 25%.

 

En record op heden in België: deze stijging is te danken aan de bouw van 30 windmolens op een tiental sites: Floreffe, Dendermonde, Doornik, Ciney-3, Kallo, Lochristi, Leuze, Steenput, Dessel, voor een totaal van 76 MW.

*De grafiek die op pagina 65 van het duurzaamheidsrapport 2016 werd gepubliceerd, vermeldde een fout aantal windmolens: er werden 131 windmolens (en geen 134) gebouwd en er waren er op 31 december 128 (en geen 131) in dienst. De cijfers zijn hierna gecorrigeerd.

     

Windmolens gebouwd

op 31 december

 

                  Bron: EDF Luminus.


Waterkrachtcentrale van Ampsin: de renovatie gaat voort

De waterkrachtcentrale van Ampsin geniet een renovatieprogramma van 3 jaar dat werd aangevat in 2016. Het totale budget voor de werken bedraagt 4,2 miljoen euro. Deze centrale van 10 MW is in dienst sinds het begin van de jaren 60. Door de verjongingskuur zal de levensduur van deze centrale met 20 jaar worden verlengd.

 

In 2017 werd het middenspanningsstation vervangen, het dak afgedicht en het controle- en bedieningssysteem van een van de vier turbines opgeknapt. De werkzaamheden konden worden uitgevoerd zonder de productie van de centrale al te zeer te beïnvloeden.

  

Voor 2018 heeft het uitvoerend comité van EDF Luminus de voortzetting van de werkzaamheden op de drie resterende hydraulische aggregaten goedgekeurd. Deze laatste fase van de werkzaamheden zal aanvangen in juni 2018, in het begin van de periode dat de waterstand het laagst is, en zal doorlopen tot het einde van het jaar.

 

De centrale van Ampsin produceert elk jaar gemiddeld het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 11 143 gezinnen.

De indicatoren

58 miljoen euro geïnvesteerd in onshore windenergie

In 2017 bedroeg het investeringsbedrag om het windmolenpark van EDF Luminus uit te bouwen 58 miljoen euro. Dit bedrag strookt niet met de recordtoename van de productiecapaciteit in 2017, aangezien een groot deel van de investeringen reeds eind 2016 waren gedaan om de werkzaamheden van 2017 voor te bereiden.

 

In september 2017 verwierf EDF Luminus 100% van het kapitaal van Windkracht Vlaanderen bvba, eigenaar van windprojecten in verschillende stadia, waarvan sommige reeds met afgeleverde vergunning. 

Investeringen in windenergie op land in miljoenen euro's                                              

Bron: EDF Luminus. Standaard BEGAAP. De cijfers hierboven bevatten geen bedragen die zijn geïnvesteerd door externe beleggers.

Negentien nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe investeringen

In 2017 werden vergunningen aangevraagd voor 19 projeten: Geel West, Rossel, Fleurus, Eeklo Vrouwestraat, Herentals, Liernu, EOC Evergem, Alken, St-Lambrechts-Herk, Mercatordok Gent, Tongeren industrie, Lissewege, Colas Feluy, Hannut, Halen en Cosucra, voor een totaal van 118 MW.

 

De Raad van Bestuur keurde de voorgestelde investeringen in Lierneux en Villers 4 goed, voor in totaal 18 windmolens.

Productie hernieuwbare energie: windenergie neemt toe

In 2017 kende de productie van windenergie van EDF Luminus een stijging (+21%) door het groeiend aantal windmolens in gebruik. Deze stijging is niet zo groot als die van de geïnstalleerde capaciteit (+25%) als gevolg van de timing van de bouw van nieuwe windmolens, voornamelijk in het tweede helft van het jaar, en het gebrek aan wind, vooral in januari en april.

 

n 2017 produceerden de waterkrachtcentrales in totaal 173 GWh. De productie kende een daling (-31,3%) door lage water-debieten tijdens het grootste deel van het jaar.

  Geproduceerde hernieuwbare energie (GWh)                 

Bron: Groenstroomcertificaat rapporten.


Meer weten over...