Duurzame exploitatie van waterkrachtcentrales

Life 4 Fish-programma: Europese subsidie om twee bedreigde trekvissen beter te beschermen

 

In juni 2017 ontvingen EDF Luminus en zijn partners (UNamur, ULiège, Profish technologies, EDF R&D) een aanzienlijke subsidie van de Europese commissie voor het implementeren en valideren van verschillende manieren om twee trekvissoorten in de Maas, de zilveraal en de smolt, te beschermen.

 

Dit vijfjarig programma, door de Europese commissie gefinancierd ten belope van 2 miljoen euro voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro, heeft als doel duurzame oplossingen aan te dragen die garant staan voor de productie van hydro-elektriciteit en een veilige stroomafwaartse migratie van de trekvissen.

 

Een deel van de studies van het Life 4 Fish-programma wordt gefinancierd door EDF Luminus, met eigen vermogen, voor 1,5 miljoen euro. Via die studies zal de initiële toestand kunnen worden vastgelegd. Enerzijds wil men nagaan welke migratiewegen de twee soorten afleggen en anderzijds wil men de ecologische continuïteit meten bij drie centrales die representatief zijn voor het volledige waterkrachtcentralepark van EDF Luminus, met name Andenne, Grands-Malades en Monsin.

 

"Het is de eerste keer dat maatregelen van een dergelijke omvang worden getroffen op het lager gelegen gedeelte van de Maas", aldus Pierre Theunissen, Project Manager bij EDF Luminus. "Door een gebrek aan voldoende hydrauliciteit konden niet alle in 2017 voorziene studies worden uitgevoerd volgens het geplande programma. Vooral dan die met betrekking tot de overlevingskansen van de vissen, die moeten worden uitgevoerd bij een nominaal debiet. Toch zijn we er voor de periode maart tot april 2017 in geslaagd om migratiegegevens te verzamelen over de smolt. De studie van de gegevens van de stroomafwaartse migratie van de zilveraal is begonnen in oktober 2017 en wordt voortgezet in 2018."

Tests van maatregelen voor ecologische continuïteit voor zalm, uitgevoerd op 14 maart 2017.

Vier mogelijke oplossingen om te testen

 

De vier oplossingen die in het kader van het Life 4 Fish-programma worden bestudeerd, doen een beroep op verschillende technologieën. De eerste bestaat erin de migratieperiodes te voorspellen om de bediening van de waterkrachtcentrales af te stemmen op de intensiteit van de migratie-activiteit van de vissen. De tweede bestaat erin afstotende barrières te installeren en de trekvissen aldus te dwingen naar de juiste doorgang. De derde bestaat in het opstellen van een migratiekanaal. De vierde oplossing, die niet wordt gefinancierd door het Life-programma, bestaat in het vervangen van twee bestaande turbines op de site van Monsin door een nieuw type turbine, een zogenaamde eco-duurzame turbine. Deze moet de impact op de visfauna verminderen en tegelijkertijd een voldoende hoge productie garanderen.


Prestigieuze partners

 

Om een project van deze omvang tot een goed einde te brengen, heeft EDF Luminus een beroep gedaan op de wetenschappelijke en technische bijdrage van verschillende partners:

  • De ULiège (HECE van de universiteit van Luik) met haar expertise op het gebied van hydraulische modellering, om een verband te leggen tussen de configuratie van de sites en het gedrag van de vis. De gedetailleerde studie van de stroomomstandigheden, zowel digitaal als via experimenten op fysiek gereduceerde modellen, heeft tot doel het ontwerp van de centrales te verbeteren.
  • De UNamur draagt bij aan de samenstelling van de visbestanden en het onderzoek naar biomarkers voor stress.  
  • De R&D-teams van de EDF Groep houden zich bezig met het opstellen van migratiemodellen en het meetprotocol.
  • Profish Technology, een bedrijf dat is gespecialiseerd in biologische monitoring, draagt bij aan de initiële studie van de stroomafwaartse migratiewegen en meet de efficiëntie van de geïmplementeerde oplossingen.

Een specifiek wetenschappelijk comité komt gedurende de hele looptijd van het project minstens tweemaal per jaar bijeen om de internationale rijkwijdte van het project en toekomstige replicatieoperaties te waarborgen.

 

Meer weten over dit project.