Opvallende feiten 2017

Bouwrecord windmolens, drie jaar zonder ongevallen met werkverlet, uitzonderlijke maatschappelijke prestaties volgens het bedrijf EcoVadis, nieuwe overnames, nieuwe dienstaanbiedingen ... de opvallende feiten van 2017 zijn legio. Ontdek ze hieronder!

Bouwrecord windmolens

30 windmolens gebouwd in één jaar

EDF Luminus verstevigt zijn positie als marktleider in onshore windenergie. In 2017 werden 30 windmolens gebouwd, een record!

Het bedrag dat in 2017 is geïnvesteerd in windenergie bedraagt 58 miljoen euro. Die aanzienlijke inspanning vertaalt zich in een toename van de windenergieproductie met bijna 20% in 2017, goed voor 17,5% van de Belgische windenergieproductie.

In 2017 werden bijna 20 nieuwe vergunningsaanvragen ingediend bij de bevoegde autoriteiten.

   Bron: EDF Luminus.


Drie jaar zonder ongevallen met werkverlet

In 2017 had EDF Luminus voor het derde jaar op rij geen arbeidsongevallen met werkverlet. Dit is het resultaat van een voortdurende inspanning van iedereen om op het werk en elders van veiligheid een topprioriteit te maken.

In 2017 bedraagt het totaal aantal opleidingsuren dat werd besteed aan veiligheid 7 039 uur (of een stijging van 26%, ten opzichte van 5 579 uur in 2016).

Frequentie van ongevallen met werkverlet

Bron: EDF Luminus.


Een uitzonderlijke maatschappelijke score volgens EcoVadis

Met een cijfer 90/100 voor het milieuaspect, 90/100 voor HR-praktijken, 70/100 voor bedrijfsethiek en 70/100 voor verantwoorde aankopen behaalt EDF Luminus nog altijd de hoogste cijfers die aan de bedrijven uit de energiesector worden toegekend.

  Bron: Ecovadis.


Luminus Arena weldra koolstof neutraal stadion

Reeds 50% van de emissies terug gedrongen dankzij werkzaamheden in 2017

EDF Luminus en KRC Genk werken sinds 2016 samen om de Luminus Arena tegen 2020 CO2-neutraal te maken. In 2017 werden de eerste twee fases van de werkzaamheden uitgevoerd.


Newelec treedt toe tot de EDF Luminus Groep

Nieuwe overname in energie-oplossingen

Op 30 mei 2017 verwierf EDF Luminus een meerderheidsaandeel in het kapitaal van Newelec.

Deze KMO van 150 personen, voornamelijk actief in Wallonië en Brussel, is gespecialiseerd in elektriciteit en industriële elektrotechniek.


Windmolen coöperatie: meer dan 1500 leden

Toename aantal coöperanten: +38%

De coöperatie EDF Luminus Wind Together, opgericht op 8 maart 2016, telde op 31 december 2017 meer dan 1 500 coöperanten, of een toename van 38% in vergelijking met eind 2016.

 

Sinds haar oprichting in 2016 haalde de coöperatie in totaal 3,5 miljoen euro op.

 

De coöperatie heeft als doel de Belgische burgers nauwer te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten.


Overnames in 2017

Newelec in mei

Poelaert-Peterman in september

Gezel II in juni

Insaver in oktober


Nieuw aanbod 2017

De My Luminus-app evolueert

Efficiency box

Thuisbatterijen

Gedecentraliseerde flexibiliteit


De hoogtepunten van het jaar (video)

De transformatie van EDF Luminus als dienstenleverancier gaat door.

Ethisch, ecologisch, maatschappelijk ... In deze video komen meer dan 20 hoogtepunten aan bod. Ontwikkeling van windenergie, beheer van het verbruik, maatregelen voor de biodiversiteit, enzovoort.Meer weten over...