Coöperatie EDF Luminus Wind Together telt meer dan 1 500 coöperanten

De coöperatie EDF Luminus Wind Together, opgericht op 8 maart 2016, telde op 31 december 2017 meer dan 1 500 coöperanten, of een toename van 38% in vergelijking met eind 2016.

Deze coöperatie heeft als doel de bevolking nauwer te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten.

 

Elke natuurlijke persoon die in België zijn woonplaats of verblijfplaats heeft en elke rechtspersoon met zetel in België kan tot 24 aandelen met een nominale waarde van 125 euro kopen.

Coöperatie windenergie: dividend van 4,4% uitgekeerd in juni door Algemene Vergadering

De eerste Algemene Vergadering van de coöperatie EDF Luminus Wind Together vond plaats op 6 juni 2017 in het Belgisch Stripcentrum in Brussel. Deze besloot haar 1 151 coöperanten een dividend van 4,4% uit te keren voor hun investering in groene, lokaal geproduceerde energie.

 

De coöperatie werd in 2016 opgericht door EDF Luminus om de burgers nauwer te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten.

Nieuwe intekening op 12 december 2017   

 

Op dinsdag 12 december 2017 werd een derde schijf aandelen ter waarde van 2 miljoen euro aangeboden om op in te tekenen. Via deze derde schijf kunnen de leden van de coöperatie aandelen verwerven in de windmolenparken van Lochristi en Floreffe.

 

In 2017 investeerden 432 nieuwe coöperanten voor een bedrag van 806 000 euro. Sinds haar oprichting in 2016 haalde de coöperatie in totaal reeds 3,5 miljoen euro op.

 

De windmolen van Lochristi

De windmolen van Lochristi (2,35 MW), in dienst genomen in november 2017.

De windmolen van Floreffe

In 2017 werden drie nieuwe windmolens gebouwd in Floreffe.