Ontmoetingen en relaties met stakeholders in 2017

Inhuldiging windmolenpark Doornik West

Op 22 september 2017 huldigden EDF Luminus en ELSA, energiedochter van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA, in de onmiddellijke nabijheid van economische activiteitszone Doornik West 3 een nieuw windmolenpark in.

 

Deze samenwerking tussen EDF Luminus en ELSA resulteerde in 2016 in de oprichting van e-Nos-Vents, voor 60% in handen van EDF Luminus en voor 40% in handen van ELSA.

Met de ingebruikname van dit park van 8 windmolens met een totaal vermogen van 17,6 MW wordt jaarlijks 20 000 ton CO2 -uitstoot vermeden (in vergelijking met een steenkoolcentrale). De geproduceerde elektriciteit wordt momenteel op het distributienetwerk geïnjecteerd.

Meer dan 500 personen waren aanwezig op de inhuldiging

 

 

Inhuldiging in aanwezigheid van (van links naar rechts): François Desmaré, Senior Manager Expert Wind,

Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling,

Xavier Leblanc, Wind Business Director, EDF Luminus,

Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus

Olivier Bontems, Directeur Equipements, Participations & Energie IDETA,

Rudy Demotte, minister-president van de Franse gemeenschap, burgemeester van Doornik.


Inhuldiging windmolenpark Katoen Natie

Op 14 december 2017 huldigde EDF Luminus zes windmolens in op Loghidden City, het logistiek complex van Katoen Natie in Kallo, in aanwezigheid van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken.

 

Het project is het grootste project ooit van EDF Luminus op een industriële site.

De zes turbines met elk een hoogte van 185 meter en een vermogen van 3,2 MW zullen 22 600 ton CO2 -uitstoot vermijden (in vergelijking met een thermische centrale op steenkool), wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 13 000 huishoudens.

 

Katoen Natie is niet aan zijn proefstuk toe inzake windenergie. In 2016 bouwde EDF Luminus immers al twee windturbines op de site van Katoen Natie in Beringen.

Bezoek aan één van de zes windmolens bij de inhuldiging. Van links naar rechts: Kevin de Muynck, Wind Asset Manager, Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus, Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, Fernand Huts, CEO van Katoen Natie,

en Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Van links naar rechts: Frank Schoonacker, Director Corporate Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters, vice-eerste minister, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand Huts, CEO van Katoen Natie en Frederik Snoeck Corporate Director Production EDF Luminus.


Klank-en-lichtspel tijdens de inhuldiging van de zes windmolens in Kallo.

Wind Day in Tourpes

Op 16 juni 2017 organiseerde EDF Luminus naar aanleiding van Global Wind Day 2017 een afterworkparty op de windmolensite van Tourpes.

 

Meer dan 350 personen tekenden present voor dit evenement, dat ernaar streeft om de bevolking bewust te maken van het belang van hernieuwbare energie.

Ruim 400 personen aanwezig op de inhuldiging van Héron

Op 29 september 2017 huldigde EDF Luminus drie windturbines van 2,5 MW in op de site van Héron.

 

Dankzij dit nieuwe park zal elk jaar bijna 7 800 ton minder CO2 worden uitgestoten (in vergelijking met een thermische centrale), wat overeenstemt met het gemiddelde jaarverbruik van 4 500 Waalse huishoudens.

 

Aansluitend op de inhuldiging organiseerde EDF Luminus een afterworkparty voor de buurtbewoners. Ruim 400 personen waren aanwezig en kregen de gelegenheid om een windmolen te bezoeken en meer te weten te komen over hernieuwbare energie en de technische eigenschappen ervan.

Van links naar rechts op de voorste rij: Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, OCMW-voorzitster Héron, Achille Lorent, voormalig burgemeester, Eris Hautphenne, burgemeester, Xavier Leblanc, Wind Director.

Spark e-day in Francorchamps: klanten van EDF Luminus aan het woord

 

Op 17 november 2017 nam EDF Luminus deel aan de Spark E#Day in Spa-Francorchamps, een evenement rond elektrische mobiliteit in de stad van morgen.

 

Er werden lezingen georganiseerd met notoire sprekers zoals Bertrand Piccard, uitvinder en piloot van de Solar Impulse en Alejandro Agag, oprichter van de Formule E.

 

Tijdens een panelgesprek rond de vraag "Hoe duurzame energie-oplossingen integreren in de ontwikkelingsstrategie van uw bedrijf?", vertelden verschillende klanten en dochterondernemingen van EDF Luminus over hun inspanningen op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie bij de onwikkeling van hun bedrijf.

Voor de François-groep legde Benoit Helsemans - Research, Development and Communications manager - uit welke weg het bedrijf heeft afgelegd om volledig zelfvoorzienend te zijn in hernieuwbare elektriciteit. Hij belichtte ook de toekomstige hernieuwbare energieprojecten die samen met EDF Luminus worden ontwikkeld en de daarmee gepaard gaande uitdagingen. "Een modernisering van het wettelijke kader zou nuttig zijn om de energietransitie te vergemakkelijken. Wij willen immers een eigen microgrid voor ons bedrijf creëren", aldus Helsemans.

Eric Browaeys, Site Director bij UCB (links) en Benoit Helsemans, Research, Development and Communications manager voor de François-groep (rechts) nemen deel aan het panelgesprek over energie-efficiëntie.


UCB koestert de ambitie om tegen 2030 CO2 -neutraal te zijn en zo de verandering te sturen in plaats van ze te ondergaan. Het is een haalbare uitdaging want UCB komt vandaag al aan 92% groene elektriciteit. "Energie-efficiëntie is de motor van groei. Iedere verlaging van de CO2 -uitstoot levert een kostenbesparing op, aldus Eric Browaeys, Site Director bij UCB.

 

Newelec en Dauvister, dochterondernemingen van EDF Luminus, verrijkten het gesprek ook met hun ervaringen op het gebied van energie-efficiëntie.


Meer weten over...