Akkoord met het Waalse gewest voor een beter waterbeheer op de Maas

Op 24 november 2017 ondertekenden EDF Luminus en de Waalse Overheidsdienst een samenwerkingsovereenkomst om het debietbeheer van de Maas en Samber op het Waals grondgebied te optimaliseren. Deze overeenkomst zal bijdragen tot een duurzame exploitatie van de zeven waterkrachtcentrales van EDF Luminus.

 

EDF Luminus beschikt over het recht om zes waterkrachtcentrales op de Maas en één op de Samber uit te baten, die een groot deel van de Waalse waterkrachtproductie vertegenwoordigen. De Waalse overheid beheert dan weer verschillende sluisdammen over de loop van de rivieren - 15 op de Maas en 19 op de Samber, en moet ervoor zorgen dat de waterstanden compatibel zijn met de vaart.

 

De overeenkomst die in november 2017 werd ondertekend, heeft volgende doelstellingen:

  • de hernieuwbare energieproductie maximaliseren,
  • de voorspelbaarheid van de debieten en de elektriciteitsproductie verbeteren,
  • zo stabiel mogelijke debieten garanderen om de waterkwaliteit te behouden en het milieu beter te beschermen. 

Dit alles zal helpen om de duurzaamheid van de waterkrachtcentrales in Wallonië te waarborgen.

 

Concreet zal de overeenkomst leiden tot de opstelling van een protocol voor de debietregeling in elk van de zeven gemeenschappelijke sites, op basis van een simulatie- en prognosetool die is goedgekeurd door een technisch comité. De partijen zullen elkaar informeren en hun acties coördineren voor de dagelijkse exploitatie, de planning van onderhoudswerkzaamheden en het beheer van onvoorziene omstandigheden. Er zal jaarlijks een balans worden opgemaakt van de overeenkomst.

 

De ondertekening van deze overeenkomst maakt deel uit van de tweede Duurzame ontwikkelingsstrategie die de Waalse regering goedkeurde op 7 juli 2016 en die is gericht op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en van het Infrastructuurplan 2016-2019 dat de Waalse regering goedkeurde op 21 januari 2016.